Vår reklam handlar om en engelsman som inte kan svenska och är i Sverige så ingen förstår honom och det är ju ett litet problem. Men han fick en Swerblet och då förstod han vad alla sade och de förstod honom. Vi funkade bra som grupp och alla i gruppen deltog med finurliga ideer som resulterade i en bra och välgjord reklamfilm. Det var lite svårt i början med redigeringen men det blev jättebra i slutet.